Πνευματικές Διδασκαλίες

Εργαλείο για την Ειρήνη

Πνευματικές διδασκαλίες

Με ελληνικούς υπότιτλους, πατώντας στη ροδελίτσα του βίντεου κάτω δεξιά- Settings-Subtitles-Greek

Pin It on Pinterest

Share This