Μαθήματα Θαυμάτων και Διατροφή

Πως συνδέεται η διατροφή με τα Μαθήματα Θαυμάτων και με το Εγώ;

Είναι η διατροφή των σκέψεων του εγώ μάλλον που μας παχαίνει και ενισχύει την ιδέα του εαυτού μας και εμποδίζει την επίγνωση του Χριστού. Στον κόσμο των μορφών τίποτα δεν είναι αιτιατό. Δεν είναι αυτό που μπαίνει στο στόμα το οποίο “καταστρέφει”. Όλοι οι νόμοι της διατροφής είναι του εγώ (Βιβλίο Ασκήσεων ΜΘ Άσκηση 76).

Το φαγητό όπως όλες οι εικόνες του κόσμου, αποτελούν ένα ψευδές αποτέλεσμα μιας μη πραγματικής αιτίας. Το εγώ θέλει ο νους να δει τον διαχωρισμό στον κόσμο, και σκέψεις δυαδικότητας προβάλλουν ένα δυαδικό κόσμο.

Μαθήματα Θαυμάτων και Διατροφή

Το εγώ υποστηρίζει την κατηγοριοποίηση (π.χ. οργανικά/μη οργανικά, καλή διατροφή/κακή διατροφή, υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες/χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες/χαμηλή περιεκτικότητα σε ίνες, υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο/χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο). Έτσι η διατροφή φαίνεται να είναι μαγεία ως προς αυτό και φαίνεται να λειτουργεί για το εγώ—μπορεί να φαίνεται ότι προκαλεί αλλαγές. Ωστόσο, αυτό που είναι ψευδές δεν είναι ικανό να επιφέρει “αλλαγή”. Αυτό που είναι ίδιο δεν μπορεί να είναι διαφορετικό, και αυτό που είναι Ένα δεν μπορεί να έχει χωριστά μέρη. Το μη πραγματικό είναι ένα λάθος, και μόνο μια αλλαγή του νου φέρνει τη θεραπεία. Τίποτα στον κόσμο των μορφών δεν αλλάζει πραγματικά, γιατί όλες οι μορφές ανήκουν στο παρελθόν (Άσκηση 7 Βιβλίο Ασκήσεων ΜΘ).

Απελευθέρωσε την πεποίθηση ότι το παρελθόν και το μέλλον είναι διαφορετικά και θα απελευθερωθείς για πάντα από την ιδέα της διατροφής και όλων των «ιδιαιτεροτήτων». Αυτή είναι η Επανόρθωση. Η Επανόρθωση βλέπει ότι δεν συνέβη ποτέ ο «διαχωρισμός», γιατί ο Θεός και ο Χριστός, η Αιτία και το Αποτέλεσμα είναι Ένα και δεν μπορούν ποτέ να χωριστούν. Δόξα στον Θεό για την Ενιαιότητα της Ύπαρξης! Θεραπεία είναι η αποδοχή της διόρθωσης του διαχωρισμού στο νου. Οι πραγματικές λειτουργίες του νου αντικατοπτρίζονται στο ακόλουθο απόσπασμα από την αρχή του Κεφαλαίου 21 των ΜΘ, “Λογική και Αντίληψη:”

«Η προβολή φτιάχνει την αντίληψη. Ο κόσμος που βλέπεις είναι αυτό που εσύ του έδωσες, τίποτα περισσότερο απ’ αυτό. Όμως παρόλο που δεν είναι τίποτα περισσότερο απ’ αυτό, δεν είναι λιγότερο. Επομένως για σένα είναι σημαντικός. Είναι ο μάρτυρας της κατάστασης του νου σου, η εξωτερική εικόνα μιας εσωτερικής κατάστασης. Όπως σκέπτεται ο άνθρωπος, έτσι αντιλαμβάνεται. Επομένως μη ζητάς ν’ αλλάξεις τον κόσμο , αλλά επέλεξε ν’ αλλάξεις τον νου σου για τον κόσμο. Η αντίληψη είναι ένα αποτέλεσμα και όχι μια αιτία.» Κεφ.21.1

Η ιδέα της διατροφής, όπως όλες οι ψευδείς ιδέες, αντικατοπτρίζουν την πεποίθηση ότι κάτι από τον κόσμο είναι αιτιατό. Ωστόσο, το Άγιο Πνεύμα δεν βλέπει τις επιπτώσεις, αφού έχει κρίνει την «αιτία» τους—το εγώ—ως μη πραγματική. Φέρε όλες τις σκέψεις της ψευδούς αιτιολογίας στο Άγιο Πνεύμα, και αμέσως θα φύγουν. Διότι μόνο αυτό που προέρχεται από τον Θεό είναι πραγματικό. Ευτυχώς, ο Χριστός προέρχεται από το Θεό και η Παρουσία “Εγώ Είμαι” είναι πραγματική. Χαίρεστε και αγάλλεστε για την αλήθεια της ύπαρξης μας: «Είμαι όπως ο Θεός με δημιούργησε». Άσκηση 94

Απόσπασμα από το βιβλίο του David Hoffmeister Unwind Your Mind Back to God – Experiencing A Course in Miracles.

Pin It on Pinterest

Share This