Σκέψεις του Σώματος, Εσφαλμένος Νους και Ορθός Νους

Αντιμετωπίζοντας την μορφή και την ψευδαίσθηση — Σκέψεις του σώματος και μαθήματα θαυμάτων

Ερώτηση:
Αγαπητέ David,

Πως αντιμετωπίζω τις ψευδαισθήσεις; Πως μπορώ να διαχειριστώ τις σκέψεις σχετικά με το σώμα, τις θεραπείες και τις πεποιθήσεις για τη διατροφή; Εάν το σώμα δεν είναι πραγματικό θα έπρεπε απλά να μη δίνω σημασία;

David Hoffmeister:
Γειά σoυ Αγαπημένε μου,

Ευχαριστώ που αφιερώσες το χρόνο σου για να περιγράψεις αυτό που περνάει από το νου σου. Η πίστη σε πολλά επίπεδα είναι η βάση του εγώ, γιατί το εγώ ήταν μια κομματιασμένη πεποίθηση που φαινόταν να διασπάται σε πολλούς βαθμούς, επίπεδα, μέρη και διαστήματα.

Τα Μαθήματα Θαυμάτων (ΜΘ) απλοποιούν την προσέγγιση της Επανόρθωσης (Διόρθωσης) και την μνήμη της Ενιαιότητας χρησιμοποιώντας τη παρομοίωση δύο επιπέδων: Τον ορθό τρόπος σκέψης, ο οποίος είναι η αντίληψη του Αγίου Πνεύματος, και τον εσφαλμένο τρόπο σκέψης, που είναι η αντίληψη του εγώ. Ο ορθός τρόπος σκέψης αναγνωρίζει ότι μόνο ο νους είναι αιτιατός και βλέπει  πως ο κόσμος είναι ψευδές αποτέλεσμα μιας ψευδούς αιτίας (πίστη στο εγώ).

Σκέψεις του Σώματος, Εσφαλμένος Νους και Ορθός Νους

Ο ορθός τρόπος σκέψης αναγνωρίζει ότι η αιτία και το αποτέλεσμα είναι μαζί και ότι οι ιδέες δεν αφήνουν την πηγή τους. Βλέπει ότι ο κόσμος είναι ένας κόσμος ιδεών  που δεν έχουν αφήσει το νού του “στοχαστή”. Ο ορθός τρόπος σκέψης βλέπει την ταπετσαρία ως μια ψευδαίσθηση. Ο εσφαλμένος τρόπος σκέψης, αντιθέτως, αντιλαμβάνεται την αιτία και το αποτέλεσμα ως ξεχωριστά και αντιλαμβάνεται “αιτίες” και “αποτελέσματα” στον κόσμο των μορφών και ξεχωριστά από το νου. Εγείροντας σκέψεις του σώματος στο επίπεδο του νου (αιτία) είναι ένα παράδειγμα σύγχυσης επιπέδων που αναφέρουν τα Μαθήματα Θαυμάτων. Με απλά λόγια αυτό το σφάλμα είναι ένα παράδειγμα, του να αποδίδεται ένα χαρακτηριστικό του νου (π.χ., αιτίας, ενέργειας, μνήμης) στο σώμα.

Οι έννοιες όπως “ένστικτα”, “κυταρρική μνήμη” και “ενέργεια κουνταλίνι” είναι τρία διαφορετικά παραδείγματα της προσπάθειας πνευματικοποίησης της ύλης, με το να δούμε αιτία στην μορφή. Δεν είναι παρά διαφορετικές μορφές σύγχυσης επιπέδων ή να βλέπεις αιτία στη μορφή. Η απελευθέρωση από την σύγχυση των επιπέδων είναι το αποτέλεσμα όταν ακολουθούμε το Άγιο Πνεύμα στην αποδοχή της Επανόρθωσης. Μόλις η συνειδητοποίηση έρθει στην επίγνωση  ότι μόνο ο νους είναι αιτιατός, αυτό ανοίγει τον δρόμο για την Επανόρθωση, η οποία δείχνει ότι το σφάλμα του διαχωρισμού δεν συνέβη ποτέ. Αυτή είναι η συνειδητοποίηση ότι μόνο η Αγάπη είναι πραγματική και το εγώ δεν υπάρχει.

Το Θαύμα δείχνει ότι δεν υπάρχει ιεραρχία στις ψευδαισθήσεις γιατί οι ψευδαισθήσεις είναι ένα. Το θαύμα δείχνει ότι δεν υπάρχουν επίπεδα στην αντίληψη. Στην Αντίληψη του Αγίου Πνεύματος δεν υπάρχουν χωριστές ψευδαισθήσεις, η Αντίληψη απλά βλέπει το ψεύτικο ως ψεύτικο. Επομένως, από αυτή την Αντίληψη δεν υπάρχει τίποτα να “αποφύγουμε” και τίποτα να “υποστηρίξουμε”. Επίσης απο αυτή την Αντίληψη είναι προφανές ότι ο νους είναι ένας και οι ιδέες των «ιδιωτικών νοών» και των «ομαδικών ψευδαισθήσεων» δεν υπάρχουν. Ο νους είναι μοναδικός και δεν μπορεί να σπάσει σε κομμάτια ή μέρη ή ομάδες και έτσι η ιδέα του «συλλογικού» δεν έχει καμία βάση στην πραγματικότητα.

Ο Ιησούς φάνηκε να βάζει φαγητό στο σώμα του, όμως αυτή η φαινομενική ενέργεια δεν απομάκρυνε τίποτα από τις διδασκαλίες για την Αιώνια Πραγματικότητα:

“Πριν τον Αβραάμ, εγώ ειμί.”

“Εγώ και ο Πατέρας έν είμεθα.”

“Σας καλώ  έξω από τον κόσμο.”

“Είμαι όπως ο Θεός με δημιούργησε.”

“Είμαι Πνεύμα.”.

Πολλές από τις διδασκαλίες του Ιησού ειπώθηκαν στο τραπέζι κατά τη διάρκεια του δείπνου, αλλά το σκηνικό του φαγητού ήταν ακριβώς αυτό—ένα σκηνικό. Το Περιεχόμενο των διδασκαλιών παρέμεινε: «Η Βασιλεία των Ουρανών εντός υμών εστί». Στο βιβλίο ασκήσεων των Μαθημάτων Θαυμάτων ,τα μάθηματα 50 και 76 διαλύουν την έννοια των «φυσικών νόμων» του κόσμου / σώματος και διδάσκουν την Πνευματική Πραγματικότητα: «Δεν υπόκειμαι σε άλλους νόμους εκτός από του Θεού». Η Αγάπη είναι ο μόνος “νόμος” που λειτουργεί στη Δημιουργία επειδή ο Θεός είναι η Πηγή του και Αυτό που προέρχεται από το Θεό είναι Όλο Πραγματικότητα. Η ψευδαίσθηση σημαίνει ψευδές, και αυτό που είναι ψευδές  δεν μπορεί να «γεννηθεί» ή «να πεθάνει». Επομένως, το σώμα δεν μπορεί να πεθάνει ή να γεννηθεί ή να έχει ζωή, γιατί αυτό που είναι τίποτα είναι απλώς τίποτα.

Δεν υπάρχει νους στην ύλη. Δεν υπάρχει ζωή, αλήθεια ή περιεχόμενο ή νοημοσύνη στην ύλη. Από την Αντίληψη του Αγίου Πνεύματος , που είναι η μόνη που έχει ουσία δεν υπάρχει νεκρή ύλη ή ζωντανή ύλη, καμία καλή ή κακή ύλη, καμία όμορφη ή άσχημη ύλη. Αυτό που δεν είναι πραγματικό δεν μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες ή μέρη. Και ο ορθός τρόπος σκέψης το αναγνωρίζει αυτό. Ο τρόπος διαφυγής απο τον εσφαλμένο τρόπο σκέψης είναι πράγματι ο Βοηθός, ο Παρηγορητής, το Άγιο Πνεύμα.

Η εφαρμογή των ασκήσεις των Μαθημάτων Θαυμάτων με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος είναι ένας τρόπος διάκρισης μεταξύ του εσφαλμένου τρόπου σκέψης και του ορθού τρόπου σκέψης (τα δύο μοναδικά σημαντικά επίπεδα κατά της διάρκειας της «διαδικασίας» της Αφύπνισης) και έτσι πλησιάζουμε την τελική απόφαση, την Επανόρθωση, η οποία εξαλείφει την ιδέα του σφάλματος τελείως. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η «εγκατάλειψη» της ψευδαίσθησης δεν έχει κόστος ούτε θυσίες. Διόρθωση είναι στην πραγματικότητα “η ψευδαίσθηση της εγκατάλειψης” ή η ψευδαίσθηση ότι μπορεί κανείς να “κερδίσει” τα πάντα και να “χάσει” τίποτα. Δεν είναι αυτή μια αποδοχή αντάξια του ιερού νου μας; Στην φαινομενική απελευθέρωση του σφάλματος ή της ψευδαίσθησης δεν υπάρχει τίποτα στην πραγματικότητα που να αφαιρείται. Υπάρχει μόνο η αποδοχή του τι είναι και αυτού που ήταν πάντα αληθινό. Ένα “άτομο” δεν μπορεί να δεχτεί τη Διόρθωση, αλλά ένας νους μπορεί και πρέπει να το κάνει. Είναι η συνειδητοποίηση ότι το Ιερό Παιδί του Θεού είναι Νους, Ιερός Νους, καθαρός Νους, Τέλειος και Αιώνιος μέσα στο Νου του Θεού. Ο Θεικός νους είναι ολοκληρωμένος και πλήρης και όχι ένα μέρος. Απλά Είναι.

Άφησε το Άγιο Πνεύμα να σε καθοδηγήσει στη στιγμή του να σκεφτείς και να αντιληφθείς καθοδηγούμενος από την Αντίληψη του ορθού νού. Καθώς η εσφαλμένη πίστη φέρεται στο Φως, εξαφανίζεται μέσα σε αυτό, και σε αυτή τη διάλυση θα βιώσεις ότι δεν υπάρχει καμιά αιτιότητα στην ύλη. Να είσαι  «Εγωιστής» με την εποικοδομητική έννοια αποδεχόμενος τη Μεγαλειότητα ,και την Δύναμη και τη Δόξα του Χριστικού Εαυτού σου και να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει κόστος σε αυτή την αναγνώριση. Είναι πράγματι ταπεινό να δεχόμαστε τον Εαυτό μας όπως ο Θεός Τον δημιούργησε και αλαζονικό να πιστεύουμε  ότι ο εαυτός του κόσμου θα μπορούσε ποτέ να πάρει τη θέση του Αιώνιου Χριστού. Καθώς απελευθερώνεται το λάθος, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να αντιδράσουμε στην ψευδαίσθηση καθόλου. Γιατί η Αγάπη είναι πραγματική και η Αγάπη απλά επεκτείνεται και κοιτάζει την Αγάπη.

Όλες οι αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της αντίληψης του πόνου, ήταν ψευδή συναισθήματα που δεν έχουν καμία βάση στην Πραγματικότητα. Και στην Επανόρθωση είναι προφανές ότι τίποτα που το εγώ φαινόταν να πιστεύει ή να σκέφτεται ή να κάνει ή να αισθάνεται είχε κάποια πραγματικότητα ή κάποιο νόημα. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση σε κάτι που δεν συνέβη ποτέ, και η Αγάπη παραμένει για πάντα αλήθεια.

Σ ‘αγαπώ για πάντα και πάντα!
David

Pin It on Pinterest

Share This