Απελευθερώνοντας την πίστη στην “Αμαρτία”

Κοινότητα Βιωμένων Θαυμάτων: Η αμαρτία είναι η πίστη στο χρόνο. Είναι ένα λάθος που έχει διορθωθεί, μια πίστη στην έλλειψη αγάπης που έγινε σωστά αντιληπτή ως μία έκκληση για Αγάπη. Όταν επεκτείνεις την Αγάπη βλέπεις πως έχεις Αγάπη και πως είσαι Αγάπη. Ο ανθρώπινος ή θνητός νους είναι λάθος, γιατί έχει ξεχάσει την Πραγματικότητα της Αιώνιας Αγάπης και Ενιαιότητας.

Ο εσφαλμένος νους – ο φόβος – είναι μια λανθασμένη επιλογή βασισμένη στην πεποίθηση ότι ο διαχωρισμός από τον Θεό συνέβη πραγματικά. Ο Ορθός νους – το Θαύμα – είναι η επιλογή να παραβλέπουμε το λάθος, βλέποντας την ψευτιά του και να επεκτείνουμε την Αγάπη, από την οποία νομίζουμε ότι έχουμε έλλειψη. Η αμαρτία έχει διορθωθεί καθώς η Αγάπη επεκτείνεται στη θέση του λάθους, που φαινόταν ότι υπήρχε και καθώς Αφυπνιζόμαστε βλέπουμε ότι η Αγάπη είναι Όλα όσα υπάρχουν και ότι αυτή η Αγάπη δεν έχει κανένα αντίθετο. Αυτή είναι η ενθύμηση του Θεϊκού Νου.

Οι “αμαρτίες” συγχωρούνται, επειδή τα λάθη έχουν ήδη Διορθωθεί. Η αποδοχή αυτής της διόρθωσης είναι η μόνη μας ευθύνη σε αυτόν τον κόσμο, και αυτή η Διόρθωση είναι μέσα μας. Η προθυμία να δεχτούμε αυτό που υπάρχει ήδη εδώ είναι η μόνη μας ανάγκη. Ευτυχώς που η Σωτηρία και η Φώτιση είναι τόσο εύκολες και φυσικές.

Ευλογίες και αγάπη, Ιερό παιδί του Θεού,

David Hoffmeister

Απελευθερώνοντας την πίστη στην "Αμαρτία"

Pin It on Pinterest

Share This